top of page
長塩千夏  No.0/No.1/No.2. nagashiochinatsu

No.0/No.1/No.2  ( 330.0×121.0cm / シルクスクリーン / 2018 )

bottom of page